Úvod


Angličtina pro nejmenší

 • učení prostřednictvím písniček, her, pohádek, cvičení a divadla
 • rozvoj schopnosti malých dětí snadno opakovat anglická slova a věty
 • cílené prohlubování znalostí hrou
 • 6 - 8 dětí ve skupině
 • rodiče jsou v hodinách vítáni
 • důraz na spolupráci učitel-dítě-rodič

Čeština pro cizince

 • sedmnáctiletá praxe v oboru
 • individuální či skupinová výuka
 • přípravné kurzy ke zkouškám úrovně A1 a vyšším
 • počet hodin a intenzita výuky dle vašich požadavků
 • přípravné kurzy ke zkouškám k získání občanství či trvalého pobytu
  • úroveň A1 - B2
  • kurzy pořádá Integrační centrum pro cizince - 100 hodinový kurz pro cizince (mimo EU) zdarma v Jičíně

Škola je hra

Hry a pomůcky pro snadné, přirozené a hravé osvojení cizích jazyků, ale i rozšíření vědomostí v ostatních nejen školních předmětech můžete pořídit v e-shopu: