Angličtina pro nejmenší

U dětských kurzů je nejdůležitější vzájemná spolupráce a důvěra mezi UČITELEM, DÍTĚTEM a RODIČEM. Ve všech typech kurzů jsou rodiče kdykoliv vítáni.

Naučit se dobře mluvit v nemateřské řeči je běh na dlouhou trať. Vhodnou motivací se výuka cizímu jazyku stává pro děti zábavnou a snadnou. Děti se nestydí mluvit cizí řečí, prostě si hrají, cvičí, zpívají, kreslí a přitom cizí jazyk vstřebávají.Angličtina pro nejmenší 3-4 roky

Malé děti se učí anglicky prostřednictvím písniček, her, pohádek a cvičení. V hodinách tedy hlavně zpíváme pro výuku určené melodické písničky, díky kterým si děti mimoděk osvojují správná slovní spojení a základní fráze. Počítáme s dětskou kolísavou pozorností, a proto často měníme činnosti (pohyb, cílená výuka, výtvarná činnost, relaxace u knížek, …). Neznepokojuje nás nenadálé odběhnutí dítěte od skupiny, neboť víme, že se během chvíle vrátí a zapojí se zpět do hry.

Angličtina pro děti 5-6 let

Děti se v tomto kurzu učí anglicky prostřednictvím písniček, her, pohádek a cvičení. Stále hodně zpíváme, vybrané písničky jsou už delší a těžší. Začínáme více mluvit a procvičujeme základní fráze. V lekcích jsou probírána jednotlivá témata a s nimi spojená slovní zásoba.

Angličtina pro děti 7-8 let

Děti se i v tomto kurzu učí anglicky prostřednictvím písniček, her, pohádek a divadla. Zpíváme méně, více procvičujeme a obměňujeme dialogy. Hodiny jsou zaměřeny na jednotlivá témata, soutěžíme a hry jsou složitější. Děti se začnou pozvolna učit základům čtení a psaní v angličtině.

Angličtina v mateřských školkách

Výuka ANGLIČTINY PRO NEJMENŠÍ probíhá také v těchto mateřských školách:

  • MŠ Máj Jičín
  • MŠ J.Š. Kubína Jičín
  • MŠ Kopidlno
  • MŠ Železnice

Individuální výuka

V případě výuky u zákazníka je min. délka kurzu 60 min.

Doučování