Čeština pro cizince

Mgr. Monika Janouchová

S výukou českého jazyka pro cizince a jejich přípravou ke zkouškám na Univerzitě Karlově mám spoustu zkušeností, podepřených třináctiletou praxí. Po ukončení studia na VŠ Pedagogické v Hradci Králové jsem v letech 1996 - 2000 pracovala pro Jazykovou školu AKCENT IH Prague (www.akcent.cz). V roce 1999 jsem přijala nabídku z New York University in Prague (www.nyu.cz), kde působím dodnes.

Mateřským jazykem mých studentů je např. angličtina, francouzština, ruština, dánština, albánština, vietnamština, němčina, arabština. Výuku lze vést na základě zprostředkovacího jazyka či metodou přímou - pouze v českém jazyce.

Individuální a firemní výuka

Doba a časový rozsah jednotlivých lekcí se stanoví po předchozí dohodě dle Vašeho přání. Studijní plán každého kurzu je možno sestavit dle dalšího využití jazyka a potřeb studentů.
Přípravné kurzy ke zkoušce z českého jazyka na úrovni A1

Od 1. ledna 2009 musí každý žadatel o povolení k trvalému pobytu na území České republiky prokázat znalost českého jazyka zkouškou na úrovni A1. Tato povinnost se nevztahuje na občany Evropské unie, Norska, Islandu, Lichtenštejnska, Švýcarska a na jejich rodinné příslušníky.

Při zkoušce A1 student prokazuje dovednost komunikace v každodenních situacích, např. při návštěvě veřejných zařízení, pošty, při objednávání služby či jídla, při nákupech, při styku s úřední osobou (formuláře, vývěsky), při návštěvě zdravotního zařízení, při ubytování, lokalizaci místa, při cestování veřejnou dopravou apod.

Více informací získáte na cestina-pro-cizince.cz.

Zkouška k získání občanství

Zkouška k získání trvalého pobytu

Kurz češtiny pro cizince

centrum pro cizince

Připravíme Vás na zkoušku z češtiny a ze znalostí o České republice. BEZPLATNÝ KURZ pořádá INTEGRAČNÍ CENTRUM PRO CIZINCE (učebna - Římskokatolická farnost, Valdštejnovo náměstí 96, Jičín).

Více informací získáte na cizincihradec.cz.

Individuální a firemní výuka

V případě výuky u zákazníka je min. délka kurzu 60 min.